Όροι Παροχής Υπηρεσιών

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση στις 2/4/2022 21:00

H OBSTechnologies σας παραθέτει τους όρους χρήσης που αφορούν την αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, οι οποίοι ρυθμίζουν επίσης την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.
Οι όροι και προϋποθέσεις που ακολουθούν θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.obstechnologies.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής θα αποκαλείται «χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης που παραθέτονται σε αυτήν τη σελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να σταματήσει τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η obstechnologies.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος όποτε το κρίνει αναγκαίο, με την προϋπόθεση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η obstechnologies.com, στα πλαίσια των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης των παραγγελιών, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη το χρήστη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες για τη μη διαθεσιμότητα οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η obstechnologies.com δεν ευθύνεται ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε την obstechnologies.com ή στέλνετε e-mail σε εμάς, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Δίνετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα από την obstechnologies.com. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή αναρτώντας σημειώσεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, σημειώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που παρέχουμε σε σας ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοια επικοινωνία είναι έγγραφη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Η obstechnologies.com και οι συνεργάτες της προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστεροι. Ωστόσο, η obstechnologies.com δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές των υπηρεσιών ή άλλου περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, ενημερωμένες ή χωρίς σφάλματα. H obstechnologies.com δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η obstechnologies.com είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
  • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η obstechnologies.com υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
  • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής/παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από το φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η obstechnologies.com.
  • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η συναλλαγή θα πραγματοποιείται ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην obstechnologies.com το τίμημα από την Τράπεζα, η obstechnologies.com θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, δε φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού που ρυθμίζεται από τη σύμβαση.
  • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται με κάθε προϊόν και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία. Η obstechnologies.com είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Η obstechnologies.com δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
  • Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δε δίνεται η δυνατότητα υπαναχώρησης σε

  • συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα χάσει το δικαίωμα του για υπαναχώρηση μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.
  • συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες.
  • Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά δεν δικαιούσθε άσκηση υπαναχώρησης σε σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο παρών ιστότοπος παρέχεται από την obstechnologies.com «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η obstechnologies.com ΔΕΝ παρέχει εγγυήσεις κανενός είδους, ΡΗΤΕΣ ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ως προς τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, ή προϊόντα που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ότι η χρήση του παρόντα ιστοχώρου γίνεται με ΔΙΚΗ σας ευθύνη στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Η obstechnologies.com αποποιείται κάθε εγγύηση, ΡΗΤΗ ή ΣΙΩΠΗΡΗ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.  Η obstechnologies.com δεν εγγυαάται ότι αυτός ο ιστότοπος, διακομιστές του, ή e-mail που αποστέλλονται από την obstechnologies.com ΕΙΝΑΙ ΙΟΙ ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η obstechnologies.com δε θα είναι υπεύθυνση για ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ οποιασδήποτε μορφής που προκύπτουν από τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεση, έμμεση, τυχαία και ζημιές που συνεπάγονται από αυτά. Ορισμένοι νόμοι του κράτους δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ορισμένων ζημιών. Εάν αυτοί οι νόμοι ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ, ορισμένες ή όλες ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ μπορεί να μην ισχύουν για εσάς και μπορεί να έχετε πρόσθετα δικαιώματα.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την επίσκεψη σας στην obstechnologies.com αποδέχεστε ότι οι νόμοι της χώρας, της Ελλάδας, θα διέπουν αυτούς τους Όρους Χρήσης και κάθε διαφορά κάθε είδους που ενδέχεται να ανακύψει ανάμεσα σε εσάς και την obstechnologies.com ή τους συνεργάτες της, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Παρακαλώ εξετάστε τις άλλες πολιτικές μας, που δημοσιεύτηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πολιτικές διέπουν επίσης την επίσκεψή σας στην obstechnologies.com. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο site, τις πολιτικές μας, και αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες θεωρηθεί άκυρη, ή για οποιοδήποτε λόγο ανεκτέλεστη, η προϋπόθεση αυτή θεωρείται διαχωρίσιμη και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεσιμότητα των υπόλοιπων συνθηκών.

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.

GNU GPL General Public License

Το κάθε ένα πρόσθετο WordPress της OBS Technologies αποτελεί ελεύθερο λογισμικό: μπορείτε να το αναδιανείμετε* ή/και να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσης GNU όπως δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, είτε στην έκδοση 3 της Άδειας Χρήσης είτε (κατ’ επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.

Το κάθε πρόσθετο διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. Χωρίς καν την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Δείτε τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU για περισσότερες λεπτομέρειες.

*Για να μπορέσει να γίνει η αναδιανομή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διαβάστε την ολοκληρωμένη άδεια εδώ <https://www.gnu.org/licenses/>.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δωρεάν Ανάλυση Ταχύτητας Ιστοσελίδας & Συμβουλές

Βελτιώστε την κατάταξή σας στις μηχανες αναζήτης

Καλύτερες δυνατότητες και μεθοδολογίες SEO. Καλύτερο SEO από τους ανταγωνιστές σας