Ιστοσελίδα συμβατή για ΑΜΕΑ με πρότυπο WCAG 2.1 – ΕΣΠΑ

Ιστοσελίδα συμβατή για ΑΜΕΑ

Ιστοσελιδα συμβατη για ΑΜΕΑ με προτυπο WCAG 2.1 – ΕΣΠΑ

Ιστοσελίδα συμβατή για ΑΜΕΑΕνόψει της ανανεωμένης επιχορήγησης ΕΣΠΑ πολλές είναι οι επιχειρήσεις που ψάχνουν να δημιουργήσουν μια καινούργια ιστοσελίδα συμβατή για ΑΜΕΑ. Μεταξύ άλλων, ένας από τους κανόνες της επιχορήγησης ΕΣΠΑ είναι και το φιλικό προς τα ΑΜΕΑ περιβάλλον της ιστοσελίδας. Τα κριτήρια εκείνα τα οποία καθορίζουν το αν μία ιστοσελίδα είναι φιλική για τα ΑΜΕΑ είναι το πρότυπο WCAG  και πιο συγκεκριμένα το WCAG 2.1. Το όνομα WCAG είναι τα αρχικά του Web Content Accessibility Guidelines ή αλλιώς οδηγίες για την υλοποίηση δικτυακού περιεχομένου.

wcag 2.1Πως η χρήση πρακτικών WCAG διευκολύνει τα ΑΜΕΑ

Η δημιουργία ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ – ΕΣΠΑ σύμφωνα με το πρότυπο WCAG διευκολύνει τα ΑΜΕΑ να περιηγηθούν στον ιστό. Πως όμως στην ουσία βοηθάει το πρότυπο αυτό?

Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού (WCAG) 2.1 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προτάσεων για να είναι το περιεχόμενο ιστού πιο προσβάσιμο. Η τήρηση αυτών των οδηγιών θα κάνει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας προσβάσιμο σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρίες, όπως τύφλωση και χαμηλή όραση, κώφωση και απώλεια ακοής, μαθησιακές δυσκολίες, γνωστικοί περιορισμοί, περιορισμένη κίνηση, αναπηρίες ομιλίας, φωτοευαισθησία και συνδυασμοί αυτών. Η τήρηση αυτών των οδηγιών θα κάνει επίσης το περιεχόμενο Ιστού σας πιο χρήσιμο στους χρήστες γενικά. Η επιχείρησή σας θα απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται άτομα τα οποία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δεν βρίσκει συχνά περιεχόμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει. Η ιστοσελίδα σας, όμως, θα είναι κατάλληλα δομημένη για να εξυπηρετεί αυτά τα άτομα και φυσικα για να έχει τα κατάλληλα στοιχεία, όσον αφορά τη προσβασιμότητα, για να πάρετε την επιχορήγηση του ΕΣΠΑ.

Έλεγχοι για να γίνει η ιστοσελίδα συμβατή για ΑΜΕΑ

Η παρακάτω λίστα δίνει μόνο ένα μικρό παράδειγμα με τα στοιχεία που θα έπρεπε να ελεγχθούν σε μία ιστοσελίδα ώστε να περνάει τον έλεγχο του ΕΣΠΑ.

 • Δημιουργία στοιχείων (Elements) χωρίς διαφάνειες.
 • Σωστό μέγεθος γραμματοσειράς ώστε τα γράμματα να είναι ευανάγνωστα σε όλους
 • Υπερσύνδεσμοι με τίτλους
 • Τίτλοι στις φόρμες συμπλήρωσης
 • Αντιθέσεις χρωμάτων
 • Κενοί υπερσύνδεσμοι
 • Περιεχόμενο που δεν προκαλεί επιληπτικές κρίσεις
 • Πρόβλεψη χρόνου ανάγνωσης
 • Εναλλακτικό κείμενο για εικόνες

Οι επιδοτούμενες σελίδες ΕΣΠΑ γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικές σε θέματα συμβατότητας με WCAG.

Επίπεδα συμμόρφωσης με πρακτικές WCAG

Όπως όλα τα πράγματα έχουν τη μονάδα μέτρησης τους έτσι και το WCAG χωρίζεται σε 3 διαφορετικά επίπεδα. Το Α, το ΑΑ και το ΑΑΑ. Το ένα είναι πιο αυστηρό από το άλλο με τη σειρά που τα παραθέσαμε.

 • Επίπεδο Α: βασική συμμόρφωση. Όταν ένας ιστότοπος συμμορφώνεται με το Επίπεδο Α, αυτό σημαίνει ότι έχει εξαλείψει τα κύρια εμπόδια προσβασιμότητας. Επίπεδο συμμόρφωσης “A” σημαίνει ότι ικανοποιούνται όλα τα σημεία ελέγχου προτεραιότητας 1
 • Επίπεδο ΑΑ: Αυτό το επίπεδο συμμόρφωσης εξασφαλίζει ένα πολύ καλό επίπεδο προσβασιμότητας. Εάν ένας ιστότοπος συμμορφώνεται με το Επίπεδο AA, αυτό σημαίνει ότι θα είναι προσβάσιμος για τα περισσότερα άτομα, στις περισσότερες περιπτώσεις, με τις περισσότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. Επίπεδο συμμόρφωσης “διπλού-A” σημαίνει ότι ικανοποιούνται όλα τα σημεία ελέγχου προτεραιότητας 1 και 2.
 • Επίπεδο ΑΑΑ: Αυτό το επίπεδο συμμόρφωσης είναι πολύ σχολαστικό, εξασφαλίζει πολύ υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας, αλλά είναι επίσης πολύ δύσκολο να διατηρηθεί. Το επίπεδο AAA είναι σχετικό σε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Επίπεδο συμμόρφωσης “Τριπλού-A” σημαίνει ότι ικανοποιούνται όλα τα σημεία ελέγχου προτεραιότητας 1, 2 και 3

WCAG levels

 

Απαιτήσεις Συμμόρφωσης με το WCAG 2.1

Προκειμένου μια ιστοσελίδα να συμμορφώνεται πλήρως με το WCAG 2.1, κάνουμε όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις.

Στην OBS Technologies εφαρμόζουμε τις καλύτερες πρακτικές ώστε η Ιστοσελίδα σας. Η σελίδα σας θα πληροί τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ σύμφωνα με το πρότυπο WCAG. Αυτό ισχύει είτε είναι δημιουργημένη σε WordPress, είτε σε κάποια άλλη πλατφόρμα.

Υπάρχουν 3 διαφορετικές βαθμίδες – επίπεδα. Σύμφωνα με αυτές μια ιστοσελίδα βαθμολογείται με βάση τις υποδείξεις προσβασιμότητας W3C, όπως σας εξηγήσαμε παραπάνω. Στην OBS Technologies φροντίζουμε να ικανοποιείται το επίπεδο Α και το επίπεδο ΑΑ, τα οποία είναι υποχρεωτικά. Σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που δίνονται από το ΕΣΠΑ. Ακολουθώντας τις προτάσεις του WCAG, καμία ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητο να συμμορφώνεται με όλα τα κριτήρια του επιπέδου ΑΑΑ μιας και δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο για τα περισσότερα είδη ιστοσελίδων.

Λειτουργικότητα και Αισθητική για Ιστοσελίδα συμβατή για ΑΜΕΑ

Στην OBS Technologies βάζουμε τα δυνατά μας για νας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη λύση. Η ιστοσελίδα σας θα περνάει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και τις προδιαγραφές του WCAG. Ταυτόχρονα, όμως, θα έχετε και ένα αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε υπάρχουσες ιστοσελίδες στις οποίες παρεμβαίνουμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, αναλαμβάνουμε και νέες ιστοσελίδες, τις οποίες τις σχεδιάζουμε έτσι ούτως ώστε να είναι όμορφες και μοντέρνες. Παράλληλα φροντίζουμε να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία για να είναι κατάλληλες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Κατά την δημιουργία ή την επεξεργασία ιστοσελίδων ακολουθούμε 4 αρχές οι οποίες είναι τα θεμέλια για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι

 • Αντιληπτό: Οι πληροφορίες και το user interface πρέπει να είναι διαθέσιμα στους χρήστες με τρόπους που αντιλαμβάνονται.
 • Κατανοητό: Οι πληροφορίες και η λειτουργία της ιστοσελίδας πρέπει να είναι κατανοητά.
 • Πρακτικό: Η ιστοσελίδα και η πλοήγηση πρέπει να είναι λειτουργικά.
 • Δεμένο και Σωστό: Το περιεχόμενο πρέπει να είναι αρκετά δεμένο ώστε να μπορεί να ερμηνεύεται σωστά από τους χρήστες αλλά και από τις βοηθητικές τεχνολογίες με AI (artificial inteligence).

Κόστος συμβατότητας WCAG για ΑΜΕΑ – ΕΣΠΑ

Το κόστος είναι πάντα ανάλογο του έργου. Με την εμπειρία μας μπορούμε να πούμε ότι η ανάληψη ενός έργου ώστε να κάνει κάποιος την ιστοσελίδα του συμβατή για ΑΜΕΑ ξεκινάει συνήθως από τα 250 – 300 ευρώ για ιστοσελίδες WordPress καθώς για custom σελίδες και άλλες πλατφόρμες CMS εξαρτάται από τη δυσκολία και το χρόνο υλοποίησης.

Το ποσοστό επιτυχίας μας στα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι 100% καθώς περνάμε 100% τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα ακόλουθα προγράμματα αξιολόγησης.

https://wave.webaim.org/ και https://achecker.achecks.ca/checker/index.php

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε την εταιρία OBS Technologies για μία κομψή και επαγγελματική ιστοσελίδα και ταυτόχρονα συμβατή με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας και η ομάδα σχεδιασμού ιστοσελίδων e-commerce και κατασκευής e-shop θα συνεργαστεί μαζί σας για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση.

Δωρεάν Ανάλυση Ταχύτητας Ιστοσελίδας & Συμβουλές

Βελτιώστε την κατάταξή σας στις μηχανες αναζήτης

Καλύτερες δυνατότητες και μεθοδολογίες SEO. Καλύτερο SEO από τους ανταγωνιστές σας